ทนายความจังหวัดกาญจนบุรี

ทนายความจังหวัดกาญจนบุรี

เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับเครือข่ายทนายความ

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ประธานเครือข่ายทนายความ

              สวัสดีครับ ผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประธานเครือข่ายทนายความ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด และ บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด หลังจากที่ผมกลับจากสหรัฐอเมริกา เพื่อกลับมาทำอาชีพทนายความ ผมได้เริ่มต้นจากการให้บริการชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในย่านสุขุมวิท 

            เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ผมได้จดทะเบียน บริษัท ชื่อ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ  โดยให้บริการแบบครบวงจร One Stop Services เช่น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนนำเข้า-ส่งออก จดทะเบียนภาษี จดทะเบียนประกันสังคม ขอใบอนุญาตทำงาน ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีด้วย 

           เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 ผมได้จดทะเบียนบริษัทชื่อ บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด โดยคิดจะช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมวิชาชีพ ด้วยการรวบรวมเพื่อนๆทนายความที่อยู่ในต่างจังหวัดทุกจังหวัด มาทำงานร่วมกัน เป็นลักษณะของเครือข่าย คือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันงาน แบ่งปันประสบการ์ณ แชร์ความรู้และประสบการ์ณในคดีต่างๆ ปัจจุบันเครือข่ายเรามีสมาชิกทนายความเกินกว่า 200 คน ที่กระจายกันอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการทนายความในเครือข่ายของเราได้ โดยเครือข่ายเรามีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชน ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการว่าจ้างทนายความครับ 

ภายใต้เงื่อนไขการทำงานร่วมกันคือ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนและเพื่อนร่วมวิชาชีพทนายความจะได้ประโยชน์ คือ

ประหยัด เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายของเรา กระจายอยู่ในทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ในเขตอำนาจศาลทั่วประทศ ทนายไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อทำงานให้กับคุณ ประหยัดค่าเดินทาง และค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายสามารถเดินทางไปพบท่านที่บ้านหรือที่ทำงาน ภายในเวลา 30 นาที ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ 1 ชั่วโมงในต่างจังหวัด

รวดเร็ว เพราะเราเลือกสมาชิกที่อยู่ใกล้คุณ และอยู่ใกล้ศาล ทนายความของเราสามารถเดินทางไปศาลยื่นคำคู่ความภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ปลอดภัย เครือข่ายของเรา คัดเลือกและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของทนายความ เช่น สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายสำนักงานทนายความ ภาพถ่ายบ้านหรือที่พักของทนายความ ก่อนที่เราจะรับเป็นสมาชิก และเราจะติดตามการทำงานของทนายทุกคดี ในเรื่องที่ลูกความมอบหมายให้เครือข่ายของเราทำงานให้คุณ และประเด็นสำคัญคือ สมาชิกต้องซื่อสัตย์ทั้งกับลูกความและเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกัน


เรามีสมาชิกเครือข่ายประเภทต่างๆ ดังนี้

ก.     พันธมิตรเครือข่ายทนายความ คือสมาชิกประเภทที่ร่วมลงทุนกับเครือข่ายของเรา ซึ่งเราจะทำเวปไซต์ให้กับสมาชิกของเรา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลของทนายความแต่ละพื้นที่และแต่ละคนครับ

ข.     ทนายใกล้คุณ เรามีทนายความที่มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความเกินกว่า 3 ปี ในแต่ละจังหวัดไว้ให้บริการคุณ เพื่อประหยัดเงินของคุณ โดยคุณไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางหรือค่าที่พักให้กับทนายความของเรา

ค.     ทนายใกล้ศาล สมาชิกทนายความนี้จะอยู่ใกล้ศาลและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความไม่เกิน 3 ปี เพื่อประหยัดค่าจ้างทนายความสูงสุด คุณสามารถเลือกจ่ายค่าจ้างเป็นครั้งๆที่ทนายความของเราไปทำงานให้คุณได้

ง.      ทนายความคดีของคุณ เป็นทนายความที่มีประสบการณ์ ตกลงค่าจ้างตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย

คุณมีปัญหาอะไร มีคดีอยู่ศาลใหนให้ทนายความในเครือข่ายของเราดูแล และดำเนินการแทนคุณได้

นัดพบทนายความของเราได้ โทรมากำหนดวันนัดเราได้เลยที่ คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7522

เรามีทนายความในเขตกรุงเทพมหานครและทนายความทั่วประเทศ 76 จังหวัด

และทนายความคดีของคุณ ซึ่งทนายความกลุ่มนี้เป็นทนายอาวุโสมีประสบการณ์ในอาชีพทนายความมากมาย

มั่นใจได้ว่าเราเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย 
ตรวจสอบการเป็นทนายความในเครือข่ายของเราได้ที่ 081 803 4097พันธมิตรเครือข่ายทนายความ

คุณสามารถค้นหาเวปไซต์ของเครือข่ายทนายความและสมาชิกพันธมิตรเครือข่ายของเราใน google หรือ Search engine ได้ตามเวปไซต์ ด้านล่างนี้


1.เครือข่ายทนายความ  

https://www.Lawyerpoovong.com


2.เครือข่ายทนายความ

https://www.Visa2thailand.com


3.เครือข่ายทนายความ

https://www.thailandlawyer.info 


4.เครือข่ายทนายความ 

https://www.ทนายความคดีอาญาทุจริต.com                                              

5.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายคดีกู้ยืมเงิน.com                                                             

6.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายคดีแพ่ง.com


7.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายคดีอาญา.com

                    

8.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายคดีครอบครัว.com

                    

9.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายคดีมรดก.com

        

10.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายคดีเช่าซื้อ.com


11.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายคดีทรัพย์สินทางปัญญา.com                               

12.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายคดีแรงงาน.com                                     

13.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายบังคับคดี.com


14.เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายคดีที่ดิน.com                    พันธมิตรเครือข่ายทนายความ กรุงเทพมหานคร

1. ประธานเครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายภูวงษ์.com   


2. เครือข่ายทนายความ

https://www.ทนายกรุงเทพ.com 


3. กรุงเทพมหานคร

https://www.ทนายศิรสิทธิ์.com 


4. กรุงเทพมหานคร

https://www.ทนายเจมส์.com   


5. ทนายลูกัส

https://www.สมาร์ทไทยลอว์เยอว์.com 

พันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคกลาง

1. จังหวัดลพบุรี

https://www.ทนายประดิษฐ์.com 

 

2. จังหวัดลพบุรี

https://www.สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com  


3. จังหวัดสระบุรี 

https://www.ทนายนิดสระบุรี.com  


4. จังหวัดนนทบุรี

https://www.ทนายจอส.com 


5. จังหวัดอุทัยธานี

https://www.ทนายรัชเดช.com 


6. จังหวัดนครปฐม

https://www.ทนายอนันต์.com  


7. จังหวัดสมุทรสาคร

https://www.ทนายชีวารัตน์.com 

 

8. จังหวัดพิษณุโลก

https://www.สำนักงานฟิวชั่นโฮมลอว์.com 


9. จังหวัดนนทบุรี

https://www.ทนายจอส.com 

     

10.จังหวัดนครสวรรค์

https://www.ทนายไพศาล.com  


11. จังหวัดพิจิตร

https://www.ทนายธีรภัทร.com 


12.จังหวัดสุพรรณบุรี

https://www.ทนายจักรพันธ์.com    


13.จังหวัดพิษณุโลก        

https://www.ทนายเสกสรรค์.com 

  

14. จังหวัดเพชรบูรณ์ 

https://www.ทนายธีรนาถ.com 


15. จังหวัดสมุทรสาคร       

https://www.ทนายวณิชชา.com  

พันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคเหนือ

1. จังหวัดเชียงราย

https://www.ทนายแบงค์.com  


2. จังหวัดน่าน

https://www.ทนายแขก.com  


3. จังหวัดพะเยา

https://www.ทนายอรอนงค์.com 


4.จังหวัดลำพูน

https://www.ทนายอธิปไตย.com 


5. จังหวัดเชียงใหม่

https://www.ทนายอัษฎา.com  

พันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคอีสาน

1. จังหวัดสุรินทร์

https://www.ทนายครูองอาจ.com  

 

2. จังหวัดเลย

https://www.ทนายขจรศักดิ์.com 


3. จังหวัดสุรินทร์

https://www.ทนายสมรส.com 

 

4. จังหวัดร้อยเอ็ด

https://www.ทนายพชรร้อยเอ็ด.com 


5. จังหวัดอุบลราชธานี

https://www.ทนายตั้มอุบลราชธานี.com 

 

6. จังหวัดอำนาจเจริญ

https://www.ทนายพิศาล.com 


7. จังหวัดขอนแก่น

https://www.ทนายศิรประภา.com  

      

8. จังหวัดศรีสะเกษ

https://www.ทนายโตน.com 


9. จังหวัดนครราชสีมา

https://www.ทนายวรภาดา.com 


10. จังหวัดนครราชสีมา

https://www.ทนายนิติรัตน์.com  


11. จังหวัดอุดรธานี

https://www.ทนายนิธิวัฒน์.com    


12. จังหวัดนครราชสีมา

https://www.ทนายพลัฎฐ์.com  


13. จังหวัดศรีสะเกษ

https://www.ทนายเตชทัต.com  


14. จังหวัดอุบลราชธานี

https://www.ทนายพิชิตชัย.com  


15. จังหวัดสกลนคร

https://www.ทนายวีระพงษ์.com   


16. จังหวัดเลย(ทนายบอล)

https://www.ทนายเมืองเลย.com  

 

17. จังหวัดอุบลราชธานี

https://www.ทนายสุพรรณ.com           

พันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคใต้

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://www.ทนายคดีครอบครัว.com


2. จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://www.ทนายจิราภรณ์.com


3. จังหวัดสงขลา

https://www.ทนายเป็นต่อ.com


4. จังหวัดนราธิวาส

https://www.ทนายธนกร.com 


5. จังหวัดภูเก็ต

https://www.Lawyerkung.com


6. จังหวัดสงขลา

https://www.ทนายบุญวัฒน์.com 

 

7. จังหวัดสุราษฎร์

https://www.ทนายเอกทนายคุ้มครองสิทธิ์.com


8. จังหวัดสงขลา

https://www.Okaylawyer.com        พันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันออก

1. จังหวัดปราจีนบุรี

https://www.ทนายกอบธนัช.com 


2. จังหวัดปราจีนบุรี

https://www.ทนายโชคปราจีนบุรี.com


3. จังหวัดจันทบุรี

https://www.ทนายอุลิช.com

พันธมิตรเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันตก

1. จังหวัดกาญจนบุรี

https://www.ทนายภู่.com


2. จังหวัดกาญจนบุรี 

https://www.ทนายเสือ.com


               หากท่านได้ใช้บริการทนายความของเราแล้ว สามารถแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ หรือติชมการให้บริการได้ เพื่อเราจะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการการเครือข่ายทนายความของเราครับ


************************************

X