ทนายความจังหวัดกาญจนบุรี

ทนายความจังหวัดกาญจนบุรี

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญ (กาญจนบุรี)

สถานีตำรวจในจังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

 สภ.เมืองกาญจนบุรี

ที่อยู่ 13 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์ 034621040

เบอร์โทรสาร 034511560

 

 สภ.ด่านมะขามเตี้ย

ที่อยู่ 357 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260

เบอร์โทรศัพท์ 034622098

เบอร์โทรสาร 034622098

สภ.ด่านแม่แฉลบ

ที่อยู่ 59 ม.3 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

เบอร์โทรศัพท์ 034597067

เบอร์โทรสาร 034597067

สภ.ทองผาภูมิ

ที่อยู่ 15 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

เบอร์โทรศัพท์ 034599113

เบอร์โทรสาร 034599123

สภ.ท่าม่วง

ที่อยู่ 2 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

เบอร์โทรศัพท์ 034611020

เบอร์โทรสาร 03461188

สภ.ท่ามะกา

ที่อยู่ 1 ม.2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

เบอร์โทรศัพท์ 034640579

เบอร์โทรสาร 034640579

สภ.ท่าเรือ

ที่อยู่ 130 ม.3 ถ.แสงชูโตสายใหม่ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

เบอร์โทรศัพท์ 034561504

เบอร์โทรสาร 03456266

สภ.ไทรโยค

ที่อยู่ 328 ม.1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

เบอร์โทรศัพท์ 034591030

เบอร์โทรสาร 034591030

สภ.ปิล๊อก

ที่อยู่ 72 ม.1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

เบอร์โทรศัพท์ 034546794

เบอร์โทรสาร 034546794

สภ.พนมทวน

ที่อยู่ 32 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

เบอร์โทรศัพท์ 034579303

เบอร์โทรสาร 034579303

สภ.ลาดหญ้า

ที่อยู่ 300 ม.2 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

เบอร์โทรศัพท์ 034589244

เบอร์โทรสาร 03458927

สภ.ลูกแก

ที่อยู่ ถ.แสงชูโต ม.6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

เบอร์โทรศัพท์ 034566068

เบอร์โทรสาร 03456649

สภ.เลาขวัญ

ที่อยู่ 40 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

เบอร์โทรศัพท์ 034576119

เบอร์โทรสาร 034576119

สภ.ศรีสวัสดิ์

ที่อยู่ 191 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

เบอร์โทรศัพท์ 034574220

เบอร์โทรสาร 034574220

สภ.สังขละบุรี

ที่อยู่ 184/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

เบอร์โทรศัพท์ 034595300

เบอร์โทรสาร 034595300

สภ.สำรอง

ที่อยู่ 119 ม.1 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

เบอร์โทรศัพท์ 034658435

เบอร์โทรสาร 03465828

สภ.หนองขาว

ที่อยู่ 118/3 ม.4 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

เบอร์โทรศัพท์ 034586113

เบอร์โทรสาร 04358616

สภ.หนองปรือ

ที่อยู่ 508 ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220

เบอร์โทรศัพท์ 034674265

เบอร์โทรสาร 034674265

สภ.หนองรี

ที่อยู่ 204/4 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

เบอร์โทรศัพท์ 034646258

เบอร์โทรสาร 03464634

สภ.ห้วยกระเจา

ที่อยู่ 400 ม.6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

เบอร์โทรศัพท์ 034650042

เบอร์โทรสาร 03465005

เบอร์ติดต่อที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
ที่ว่าการอำเภอ
สำนักงานที่ดิน
สำนักงานอัยการ
ศาลยุติธรรม    

สำนักงานอัยการในจังหวัดกาญจนบุรี

03. สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้ง ถนนแม่น้ำแม่กลอง  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทรศัพท์  0 3456 4337 – 40
โทรสาร  0 3456 4334
อีเมล : สำนักงายอัยการจังหวัดกาญจนบุรี kburi@ago.go.th

3.1 สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ
ที่ตั้ง -
โทรศัพท์:  034 599 124